Công ty Quản lý bay miền Nam chúc mừng người lao động nhân ngày Không lưu thế giới